საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების საკონტაქტო ინფორმაცია


ს.ნ.: 405004285
     მის.: ქ. თბილისი, 0175, კოსტავას ქ. #77, სტუ III კორპ., ოთახი 342
     საკონ. ინფ. ტ: 577 42 83 47,
      e-mail: msgeorgia.2012@gmail.com
     ვებ გვერდი:  www.msgeorgia2012.com
     ანგარიშის ნომერი: GE39 TB72 3533 6060 1000 01

პარტნიორები