საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების წესდება


მითითებული მისამართიდან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და გაეცნოთ საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების წესდებას.


საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების წესდება>>

პარტნიორები