წევრები, საპატიო  წევრები და ორგანიზაციები

·         წევრი (35)

საზოგადოების წევრი შეიძლება იყოს გეოლოგი ან ნებისმიერი პირი (18 წლის ასაკის), რომელსაც აქვს სურვილი და იხდის წლიურ საწევრო გადასახადს.

 

·         საპატიო წევრი (6)

საზოგადოებაში საპატიო წევრის სტატუსის მინიჭება ხდება სამეცნიერო საბჭოს მიერ.

 

·         ორგანიზაციები

საზოგადოების წევრად შეიძლება მიღებულ იქნას საქართველოს საზოგადოებრივი გაერთიანებები, სხვა იურიდიული პირები და უცხოური არასამთავრობო საზოგადოებები, რომლებიც იხდიან საწევრო გადასახადს.

 

·         სტუდენტები (7)

საზოგადოების სტუდენტური წევრი შეიძლება იყოს ყველა ის სტუდენტი, რომელსაც აქვს სტუდენტის სტატუსი სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე. სტუდენტური წევრობა უქმდება სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტისთანავე.

სამეცნირო საბჭოს წევრები

ნოდარ ფოფორაძე

გეოლ.- მინ. მეც. დოქტორი, სრ. პროფ. გამოყენებითი

გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

ტელ: +995 577428347

ელ–ფოსტა: nodar_poporadze@yahoo.com

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>შალვა გეგია

ინჟინერ–გეოლოგი, აკადემიური დოქტორი,

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

ტელ: +995 2 290136

ელ–ფოსტა: gegia-55@mail.ru

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>
ნანა ზაუტაშვილი

გეოლ.- მინ. მეც. დოქტორი, ასოც. პროფ.საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

ტელ: +995 593190994

ელ–ფოსტა: nana-zau@yahoo.com

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>
მანანა ოთარაშვილი

გეოლ. – მინერ. მეცნ. კანდიდატი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი,

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი

 

ტელ: +995 599903060

ელ–ფოსტა: manchini72@mail.ru

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>ოლღა სესკურია

აკადემიური დოქტორი, მინერალოგიისა და

პეტროგრაფიის მუზეუმის გამგე, საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

ტელ: +995 593272465

ელ–ფოსტა: olikoseskuria@rambler.ru

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>არჩილ მაღალაშვილი

გეოლ.- მინ. მეც. კანდიდატი, ასოც. პროფ. ილიას

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ტელ: +995 599572007

ელ–ფოსტა: archilmag@gmail.com

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>
თამარ წუწუნავა

გეოლ.- მინ. მეც. დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტისალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი

 

ტელ: +995 599328219

ელ–ფოსტა: tsutsunava@yahoo.com

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>
ნათია ჩომახიძე

მაგისტრი, წამყვანი სპეციალისტი, გარემოს

დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო

 

ტელ: +995 555689331

ელ–ფოსტა: n.choxa@gmail.ru

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>
ქეთევან გაბარაშვილი

მაგისტრი, მეცნიერ თანამშრომელი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი

 

ტელ: +995 593317397

ელ–ფოსტა: qgabarashvili@yahoo.com

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>
გიორგი ბერიძე

მაგისტრი, დოქტორანტი, მეცნიერ თანამშრომელი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი

 

ტელ: +995 555000973

ელ–ფოსტა: giorgi.beridze@list.ru

დაწვრილებით: იხილეთ ლინკი >>

პარტნიორები