საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2017 წლის 1-2 ივნისს ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”

 

კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული მიმართულებები:

1.      საქართველოს მინერალური რესურსების როლი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაში;

2.      მინერალოგია, პეტროლოგია, ვულკანოლოგია, გეოქიმია;

3.      ბუნებრივი საფრთხეები და გეოეკოლოგია.

4.      ლითოლოგია, სტრატიგრაფია;

 

კონფერენციის ჩატარების ადგილი:

კონფერენციის სესიები ჩატარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციულ კორპუსში 0175, თბილისი, კოსტავას ქ. 77.

 

კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური.

კონფერენეციის მასალები გამოქვეყნდება თეზისების სახით.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი

რეგისტრაციისა და თეზისის წარდგენის ბოლო ვადაა - 10. 04. 2017 წ.

განაცხადი კონფერენციაში მონაწილეობაზე ივსება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

 

თეზისები მიიღება ელექტრონულ ფოსტაზე:  msgeorgia.2012@gmail.com

 დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ საიტზე: www.msgeorgia2012.com

 

საკონტაქტო პირები:

ნოდარ ფოფორაძე

ტელ.: (+995 77) 42-83-47


ნანა ქიტიაშვილი

ტელ.:(+995 98) 53-10-05


ქეთევან გაბარაშვილი

ტელ.:(+995 93) 31 73 97 

იხილეთ ვრცლად:    განაცხადი და თეზისის გაფორმების წესი

2015 წელი, გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოებისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორგანიზებით, 2015 წლის 23-24 აპრილს, ტექნიკური უნივერსიტეტის გ. ნიკოლაძის სახელობის სააქტო დარბაზში ჩატარდა რიგით პირველი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემებისადმი.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნა 27 მოხსენება, რომლებიც, ძირითადად, ეხებოდა საქართველოს გეოლოგიური სამსახურების საქმიანობას, მინერალოგიური საზოგადოების განვლილ პერიოდს, ქვეყნის მინერალურ-რესურსული ბაზის მდგომარეობას, გარემოსდაცვით და საკანონმდებლო ასპექტებს, მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის საკითხებს.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული:   სრულად>>

2014 წელს, XIII საერთაშორისო კონფერენციის პარტნიორი

2014 წლის 14 სექტემბერს თბილისში გაიმართა XII საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ორგანიზებული იქნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (საქართველო) და რუსეთის ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტის (რუსეთი) მიერ. აღნიშნულ კონფერენციაზე საქართველოს მინერაოლოგიური საზოგადოება წარმოადგენდა ერთ-ერთ პარტნიორ ორგანიზაციას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული:   სრულად>>

პარტნიორები